Pågående arbeten

Nya Smedbyskolan, Norrköping

Markarbete inför ny skola med källare i Norrköping