Pågående arbeten

Nya Vasahallen, Linköping

Vi utför markarbeten åt AB Bernhardsson & Carlsson på nya Vasahallen med tillhörande garage vid Berzeliusskolan i Linköping.


 

Rönögatan, Linköping

Vi bygger egen fastighet i Östra Malmskogen, Tallboda i Linköping. Hus nr 1 färdigt maj 2019 och hus nr 2 hösten 2019.IMA, Aviation Park, Linköping

Vi utför markarbeten till en stor kontorsbyggnas åt Teknikbyggarna i Linköping.

 

 

Ebersteinska Aulan, Norrköping

Markarbete åt Norrköpings kommun.

 

 

LSS-boende Fiskeby, Norrköping

Markarbete åt Melander Bygg AB.Mantorps ängar, Linghem

Markarbete åt Bygg AB Bernhardsson & Carlsson där 8 st radhus ska byggas.Tallbodaskolan, Linköping

Markarbete och utemiljö åt Teknikbyggarna i Linköping.Tornhagsskolan, Linköping

Markarbete och utemiljö åt Teknikbyggarna i Linköping.              Marcussons Entreprenadteknik AB I Rönögatan 11, 582 78 Linköping

013-465 52 70 I robert@marcussons.se I jonas@marcussons.se I www.marcussons.se