Utemiljö

Utemiljö

En vacker och välskött utemiljö höjer och förbättrar värdet på er fastighet samt gör den inbjudande och attraktiv att bo i. Våra kunder är kommuner,bostadsrättsföreningar,fastighetsförvaltare,bostadsföretag samt privatpersoner. Vi har kunskap och utbildning för grönyteförvaltning av era utemiljöer.


Vi erbjuder följande tjänster:

  • Skötsel och förvaltning av utemiljö.
  • Plantering av grönytor på bostadsgårdar, parker, skolgårdar, stadsmiljö och privatträdgårdar
  • Säsongsplanteringar med planering, utförande och skötsel

  • Plantering och beskäring av träd och häckar
  • Trädvårdsplaner
  • Läggning av sedumtak

013-465 59 31