Företagskunder

Utförda arbeten åt företagskunder

Utemiljö Nygårdsskolan, Linköping

Utemiljö Näckrosvägen, Sturefors

Ny  trappa järnvägsstationen, Katrineholm

Efter

Före


Gräsarmering till brandväg

Skogsdikesgrävning/rensning

Färdigt gräs, staket och plattgång

 

Grillplats utemiljö på förskola

Fjärrvärmegrävning åt NCC

Utmiljö/markarbete Skänninge idrottshall. Beställare Åhlin & Ekeroth AB

Stenläggning runt kontorsbyggnad

 

              Marcussons Entreprenadteknik AB I Rönögatan 11, 582 78 Linköping

013-465 52 70 I robert@marcussons.se I jonas@marcussons.se I www.marcussons.se